Opisy Badań Radiologicznych

Opisy badań radiologicznych Cena
Opinia eksperta – czy badanie MRI sugeruje obecność spondyloartopatii osiowej* 200 zł

*W naszym ośrodku istnieje możliwość uzyskania opinii eksperta prof. Wadima Wojciechowskiego czy badanie obrazowe sugeruje obecność spondyloartropatii osiowej w badaniu obrazowych MRI. Do przeprowadzenia interpretacji wyników, poza badaniem obrazowym, niezbędne jest dostarczenie danych klinicznych. Należy pamiętać, że pełne rozpoznanie stawia lekarz reumatolog. W opinii eksperta nie znajduje się komentarz na temat innych chorób.

MRI – Rezonans magnetyczny

TK – Tomograf komputerowy