Prof. KAAFM dr hab. n. med. Zbigniew Żuber

Zbigniew-Zuber

Prof. KAAFM dr hab. n. med.

Zbigniew Żuber

Specjalizacje pediatria, reumatologia

 

Umów wizytę 533 353 133

Specjalista pediatrii i reumatologii dziecięcej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Krakowie. Od ponad 30 lat leczy schorzenia reumatyczne dzieci i młodzieży. W 1989 r. uzyskał spacjalizację pierwszego stopnia z pediatrii, w 2004 r. specjalizację drugiego stopnia z pediatrii, a w 2004 r. z reumatologii.

W 2002 r. obronił tytuł doktora nauk medycznych w Instytucie Reumatologicznym w Warszawie, a w 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.

Od 1990 r. jest związany zawodowo ze Szpitalem Dziecięcym św. Ludwika w Krakowie, gdzie od 2006 r. pełnił funkcję ordynatora, a od 2012 r. kierownika Oddziału Dzieci Starszych z pododdziałami neurologii i reumatologii.

Od 2016 r. pełni funkcję Kierownika Katedry Pediatrii Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Jest wiceprzewodniczącym Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, wiceprezesem Zarządu Głównego PTR, a od 2017 r. pełni też funkcję przewodniczącego Sekcji Reumatologii Wieku Rozwojowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Jest członkiem Sekcji Badań Obrazowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Autor i współautor artykułów publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, swoje osiągnięcia naukowe prezentuje na międzynarodowych kongresach i sympozjach naukowych poświęconych reumatologii dziecięcej i pediatrii w Polsce i za granicą.

Profesora Żubera cechuje profesjonalizm, empatia i cierpliwość, co jest niezwykle ważne w pracy z dziećmi.